Tết Trung Thu 2023 của Giáo Họ Đức Mẹ La Vang – Mid-Autumn Festival – Moon Festival


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Họ Đức Mẹ La VangWHAT: Tết Trung Thu

WHEN: Saturday, September 30, 2023 after 7 PM Mass

WHERE: St. Veronica Catholic Church, 3460 Centreville Rd, Chantilly, VA 20151


Tết Trung Thu sẽ được tổ chức sau thánh lễ thứ Bảy, tuần tới, 30 tháng 9. Đoàn TNTT Anrê Trông sẽ phụ trách tổ chức cho các em mừng Tết Trung Thu, gồm có múa lân, rước đèn, và bánh trái cho các em. Xin quí phụ huynh cho các em đi lễ chiều hôm đó và cho các
em ở lại để mừng Tết Trung Thu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *