Dời ngày: “Lễ Tưởng Niệm 50 Năm 1974-2024 Hoàng Sa, Không Quên Xương Máu Việt Nam”


Theo nguồn tin của BMH

Kính thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Vì lý do thời tiết với mưa, gió, và tuyết, để giữ an toàn cho Quý Vị tham dự,
Ban Tổ Chức quyết định dời ngày:
“Lễ Tưởng Niệm 50 Năm 1974-2024 Hoàng Sa, Không Quên Xương Máu Việt Nam”, đến Thứ Bảy, 20 tháng Giêng, 2024 thay vì ngày Thứ Bảy, 6 tháng Giêng, 2024, như dự định.

Ban Tổ Chức trân trọng khẩn thông báo để Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu được tường, và thông cảm,
cùng kính mời Quý Vị tham dự Lễ Tưởng Niệm đông đảo.

Sự hiện diện của Quý Vị trong Lễ Tưởng Niệm nói lên được rằng,
dù đã qua 50 năm, nhưng mối tình quân dân của những người con dân
Việt Nam Cộng Hòa vẫn thắm thiết như ngày nào,
và tri ân sự hy sinh vì Tổ Quốc của những người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và là món quà tinh thần quý báu dành cho Ban Tổ Chức.

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng kính mời..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *