Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm – Fort Belvoir, VA

Kính mời quý Phật Tử và bà con Đồng Hương về tham dự các chương trình Tết Giáp Thìn tại Chùa Hoa Nghiêm
Kính mời!.
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 9 giờ tối.

Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Phone: (703)781-4306

Địa chỉ :
9111 Backlick Road
Fort Belvoir, Virginia 22060


https://chua.hoanghiem.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *