Hội Chợ Tết Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – 2024 – Tết Festival – Lunar New Year Festival


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt NamWHAT: Hội Chợ Tết Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – 2024 – Tết Festival – Lunar New Year Festival

WHEN: Sunday, February 2nd 2024

WHERE: Our Lady of Vietnam Parish, 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904


Địa điểm: Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – Our Lady of Vietnam Parish, 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904
Thời gian: Ngày 4 tháng 2, 2024 từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT GIÁP THÌN CỦA GIÁO
XỨ
+ Chúa Nhật ngày 4 tháng Hai: Hội Chợ Tết trong hội trường
giáo xứ từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xin mời anh chị em tham
dự. Lưu ý: Để thuận tiện cho Giáo Xứ cử hành hội chợ tết, ba
Thánh Lễ sáng Chúa Nhật hôm đó theo giờ như sau: 7 giờ, 9
giờ, và 11 giờ 15.
+ Thứ Sáu ngày 9 tháng Hai (Ba Mươi Tết): Thánh Lễ Giao
Thừa Giáp Thìn lúc 7 giờ tối. Trước lễ sẽ có nghi thức truyền
thống Tế Thiên Chúa.
+ Thứ Bảy ngày 10 tháng Hai (Mùng Một
Tết): Thánh Lễ Tân Niên Giáp Thìn lúc 9 giờ sáng.
Lưu Ý: Lộc Thánh Lời Chúa được phát cuối Lễ Giao Thừa và
Lễ Tân Niên.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *