Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Giáp Thìn 2024 tại chùa Giác Sơn trong thành phố Laurel ở tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng của chùa Giác Sơn – Laurel, MD

Kính mời đại chúng cùng về tham dự chương trình Tết Giáp Thìn 2024 @ Chùa Giác Sơn.
Kính chúc đại chúng an lành.
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Sáu ngày 9 tháng Hai (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Giáp Thìn 2024 lúc 11 giờ đêm

Địa Chỉ (ADDRESS): 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708
Điện Thoại (PHONE): 240-360-7454
EMAIL: giacsontemple@gmail.com


https://chuagiacson.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *