Thư Mời tham dự Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam


Theo nguồn tin của Anh Tu Do & BMH

Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam:

Xin coi Thư Mời dưới đây và kèm theo của Đại Diện Ban Tổ Chức mời tham dự Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam vào:

Ngày: Thứ Ba 14 tháng 5 năm 2024

Lúc: 11:00AM

Tại: Cannon Office Building
27 Independence Avenue SE
Washington, DC 20003
Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho Giáo Sư Phan Thông Hưng qua điện thoại: 616-929-9999 hay điện thư: may11vnhrd@gmail.com.

Để thuận tiện cho Ban Tổ Chức sắp xếp, xin quý vị ghi danh tham dự theo đường link: http://bit.ly/49hPQSK
Sẽ có xe bus đưa đón quý quan khách ở Trung Tâm Eden. Chúng tôi sẽ dự trù bao nhiêu xe bus tùy theo số lượng người ghi tên tham dự.

Những ai tham dự muốn đi xe bus thì xin ghi tên trước bằng 2 cách:

1. Trả lời (reply) email này với tên họ và số người đi bus.
2. Text tên họ và email cho số 703-919-4370.

Quý vị có câu hỏi gì thêm thì xin cho biết. Hy vọng nhận được tham gia đông đảo của quý đồng hương.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *