Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Bán Crawfish giá $14 một pound Nhân Dịp Lễ Hiền Mẫu 2024 vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 5


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Bán Crawfish giá $14 một pound Nhân Dịp Lễ Hiền Mẫu 2024 vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 5

GBÁN CRAWFISH GÂY QUỸ PHÁT TRIỂN, BẢO TRÌ GIÁO XỨ

Nhân dịp Lễ Hiền Mẫu, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5, và với sự chấp thuận của Cha xứ, Ban Thường Vụ, Ban Tài Chánh và quý anh chị em thiện nguyện viên sẽ luộc và bán tôm Crawfish nhằm GÂY QUỸ PHÁT TRIỂN và BẢO TRÌ GIÁO XỨ.

Xin kính mời quý ban, ngành, đoàn thể, các ca đoàn, gia đình và quý ông bà anh chị em trợ giúp và ủng hộ.
Trân trọng kính mời!

http://www.cttdva.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *