Hội chợ ẩm thực chay nhân mùa Lễ Phật Đản 2024 tại Chùa Hoa Nghiêm


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm – Fort Belvoir, VA

Hội chợ ẩm thực chay nhân mùa Lễ Phật Đản 2024 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia
Hội chợ ẩm thực chay nhân mùa Lễ Phật Đản 2024

Mời Quý Phật tử và Quý Đồng hương tới tham dự vui Xuân hội chợ ẩm thực chay tại chùa Hoa Nghiêm vào lúc 9:00 am Chủ Nhật ngày 19 /5 /2023 🙏🙏🎊

+ Chủ Nhật ngày 19 tháng 5: Lễ GPhật Đản
lúc 9 giờ sáng.

Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Phone: (703)781-4306

Địa chỉ :
9111 Backlick Road
Fort Belvoir, Virginia 22060


https://chua.hoanghiem.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *