Phân Ưu‏ Giáo-sư Đặng Ngọc Ấn

ThÆ°a Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô Huế :rnrn Bàng-hoàng hay tin Giáo-sÆ° Đặng Ngọc Ấn, pháp-danh Nguyên Tâm vừa nhẹ nhàng ra Ä‘i lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Hai 6 tháng 4 năm 2015, tức là ngày 18 tháng Hai năm Ất Mùi tại Virginia, hưởng dÆ°Æ¡ng 80 tuổi.rnrn Gia-đình "Thân Hữu…

Cáo Phó Trung Tướng Đồng Văn Khuyên

Kính chuyển đến Quý Vị, Qúy NT và CH…rnrnĐể tường, và tiện việc phân Æ°u, thăm viếng,rnrntiá»…n Ä‘Æ°a Tr. TÆ°á»›ng Đồng Văn Khuyên đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng.rnrnTrân trọng. rnrnrnBMHrnWashington, D.Crn rnrn

Chương Trình Tang Lễ Bà MARIA LÊ THỊ ĐỈNH

BÀ MARIA LÊ THỊ ĐỈNHrnHưởng thọ 76 tuổirn rnsinh ngày 20 tháng 6 năm 1938 tại Hải Phòng, Bắc Việtrnđã an nghỉ trong Chúa lúc 10:10 sáng ngày 7 tháng 1 năm 2015rntại tÆ° gia – Springfield, VirginiarnrnrnChÆ°Æ¡ng Trình Tang Lá»…rn rn • Thánh lá»… Ä‘Æ°a chân tại nhà thờ các thánh tá»­ đạo Việt…

Chương trình Lễ Cầu Hồn & Canh Thức và Thánh Lễ tiển biệt Cha Cố Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP.‏

Updated: 10/20/14 @ 9:15 AM ESTrnrn Xin chuyển đến Quý Vị, quý NT và CH…rnrnĐể tường và tiện việc thăm viếng, tiá»…n biệt LM. Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP..rnrnTrân trọng.rnrnBMHrnWashington, D.Crnrnrn Gá»­i chÆ°Æ¡ng trình Tiá»…n Biệt Cha cố thân yêu Phêrô Hoàng Văn Thiên trong thời gian linh cá»­u cha cố quàn tại Giáo xứ…

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Đại Tá Truyền Tin Phan Duy Du / K. 1 Thủ Đức

ThÆ° mời.rnrnXin kính mời Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, rnrnVui lòng dành ít thì giờ tham dá»± Tang Lá»… của Cố Đại Tá Truyền Tin Phan Duy Du Khóa 1 Thủ Đức, (bao gồm nghi thức Phủ và Thu Cờ Việt Nam Cá»™ng Hòa), sẽ được Liên Há»™i Cá»±u Chiến SÄ© Việt…

Cáo Phó Nguyễn Bửu Lộc

Xin chuyểnrnrnĐể tường, và tiện việc phân Æ°u, thăm viếng, và tiển Ä‘Æ°a người quá cố đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng.rnrnrnXin Miá»…n Phúng ĐiếurnrnThăm Viếng (Viewing): 2pm – 4pm and 6pm – 8pm on Thursday 4/17/14 Thăm Viếng Lần Cuối (viewing for the last time), : 8:30am – 9amrnLá»… Hỏa Táng (Cremation service) :…

Cáo Phó Nhà Báo Ngô Vương Toại

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnĐể tường, và tiện việc phân Æ°u, thăm viếng, rnvà tiển Ä‘Æ°a người quá cố đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng.rnrnTrân trọng…rnrnrnrnrnBMHrnWashington, D.Crnrn rnrnCÁO PHÓrn rnChúng tôi Ä‘au buồn báo tin cùng Thân bằng Quyến thuá»™c và Qúy Đồng môn, Đồng nghiệp và Thân hữu của Chồng,…

Cáo Phó Hồ Văn Hữu

ThÆ°a Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,rnrnThiếu tá Hồ Văn Hữu (gốc Biệt Động Quân), Tiểu đòan trưởng TĐ2 / Trung Đoàn 41, SÆ° Ä‘oàn 22 Bá»™ Binh, Khóa 17 SÄ© Quan Trừ Bị Thủ Đức.rnrnĐã từ trần tại Silver Spring, Maryland, ngày 18 tháng 3, 2014.rn rnXin chuyển tin đến Quý Vị…

Chương trình Tang Lễ Cụ Đỗ Lịnh Thông

Cụ Đỗ Lịnh Thông rnPháp Danh Tuệ QuangrnrnĐã thất lá»™c tại Centreville, Virginia rnlúc 06 giờ 20 phút sáng rnngày Thứ Bảy 1 tháng Ba năm 2014 rnHưởng đại thọ 97 tuổi rnrnLinh cữu quàn tại: Fairfax Memorial Funeral Homern9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032 – Điện thoại 703 425 9702rnrnrnChÆ°Æ¡ng trình Tang Lá»…:rnrnThứ Bảy,…