Chương Trình 1222 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnChÆ°Æ¡ng trình Truyền Hình Việt Nam HTĐ phát hình lần thứ 1222 gồm phần tin tức và Cáo Phó của anh Lê Minh Đạm. Sau cùng là phần hai của cuá»™c phóng vấn đặc biệt LS Nhà Văn Cao PhÆ°Æ¡ng Lan về cuốn The Lotus and The Storm (Hoa Sen và Bão Tố)rn…

Phóng Sự Hình Ảnh RA MẮT SÁCH " CUỘC CHIẾN LEO DỐC"

rnrn rnRA MẮT SÁCH "CUỘC CHIẾN LEO DỐC"rn rnrn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: RA MẮT SÁCH " CUỘC CHIẾN LEO DỐC"rn rnrn rnRA MẮT SÁCH " CUỘC CHIẾN LEO DỐC"rnOct 10, 2015rn rnrn rnView Album rnhttps://picasaweb.google.com/107083453647862057018/RAMATSACHCUOCCHIENLEODOC?feat=emailrnPlay slideshow rnMessage from Nhat Hung:rn rnrn rnRA MẮT SÁCH "CUỘC CHIẾN LEO DỐC" DO…

Chương Trình 1219 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1219 do THVN-HTĐ thá»±c hiện nhu thường lệ sau phần tin tức là phóng sá»± ká»· niệm 38 năm thành lập Há»™i Người Việt Cao Niên vùng HTĐ được tổ chức tại nhà Hàng Thần Tài ngày 2/10/2015.rn rnrn rn1. Tin Tức : https://youtu.be/oJR3MorGPCArn rnrn rn2. Phóng…

Chương Trình 1215 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Đây là chÆ°Æ¡ng trình lần thừ 1215 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức là phóng sá»± buổi picnic CĐ 2015 tại Mason District Park Annandale Virginia và Buổi ra mắt sách Tấm Lòng Trải Rá»™ng của Phạm Xuân Thái tại Providence Community Center FallsChurch Virginia. rn rnrn rn1. Tin Tức ; https://youtu.be/E4gV3532N_Ern rnrn…

Phóng Sự Video Clips Ứng Cử Viên Chương Nguyễn Kêu Gọi Giúp Đỡ Vận Động Bầu Cử Trong Hôm Thứ Bảy Ngày 1 Tháng 8 Năm 2015

rnrn rn FYI … Just a short video clip of Chuong Nguyen – a republican candidate for Delegate in the 87th District answered questions in Vietnamese to Vietnamese at Vietnamese Literary and Artistic Club of the Washington D.C. Metropolitan in Falls Church on Saturday, August 1, 2015.Ứng Cá»­ Viên ChÆ°Æ¡ng Nguyá»…n trả lời cho những…

Hội Thân Hữu Cố Đô Huế Hoa Thịnh Ðốn Picnic 2015

SOURCE: Nguyen Mau TrinhrnrnThÆ°a Quý Bà Con Đồng-hÆ°Æ¡ng Thân-hữu Cố Đô Huế :rnrn MÆ°Æ¡i hôm nữa mình gặp nhau rồi : (ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ)rn 11 giờ Thứ Bảy ngày 25.rn Picnic Gia-̣đình Cố Đô : Mason District Park.rn Các bà/chị đã lãnh phần chợ búa, Æ°á»›p thịt -không có cá.rn…

Phóng Sự Hình Ảnh HỌP MẶT QUÂN Y NHẢY DÙ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

rnrn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: HỌP MẶT QUÂN Y NHẢY DÙ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI SƯ ĐOÀN ND TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN…rn rnrn rnHỌP MẶT QUÂN Y NHẢY DÙ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI SƯ ĐOÀN ND TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN…rn rnrn rnJul 16, 2015rnby Nhat Hungrn…

Kết Quả Cuộc Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng và Phái Đoàn ngày 7/7/2015 tại Hoa Thịnh Đốn

Thông Cáo Báo ChírnKết Quả Cuộc Biểu TiÌ€nh Chống Nguyễn Phú TroÌ£ng vaÌ€ Phái ĐoaÌ€n ngày 7/7/2015 tại Hoa Thịnh ĐốnrnHoa Thịnh Đốn, 7/7/2015 – Để phản đối chuyến Ä‘i của Nguyễn Phú TroÌ£ng, Tổng Bí ThÆ° Ä‘ảng CSVN vaÌ€ phái Ä‘oaÌ€n đến Hoa Kỳ gặpTổng Thống Obama taÌ£i ToÌ€a BaÌ£ch Ốc vaÌ€o sáng ngaÌ€y…

Hội Cố Đô Huế Lễ Tưởng Niệm 47 Năm Tết Mậu Thân 1968

ThÆ°a Quý Bà Con Đồng-hÆ°Æ¡ng Thân-hữu Cố Đô Huế :rnrnBiết noái gì đây … vá»›i những xúc-Ä‘á»™ng của 47 năm trÆ°á»›c ?rnXin mời, cùng chia xẻ (nhờ nhắn giùm bà con không nhận email) :rn1pm Chủ-nhật 15 tháng 3, 2015, tức là ngày 25 tháng Giêng, Ất Mùi.rnNhá»› ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Thân…