Lễ An Táng Nguyễn Văn Tư và Phân Ưu

rnrn rnLể An Táng của Bác Nguyễn Văn Tư đã được tổ chức tại nhá quàn Fairfax Memorial Funeral Home từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều ngày thứ hai 12/1/2015.

CÁO PHÓ Ông Philipphê Đào Quan Hiển

Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH…rnrnĐể tường và tiện việc phân Æ°u, thăm viếng rnrnvà tiển Ä‘Æ°a NT Đào Quan Hiển đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng.rnrnTrân trọng.rnrnrnrnBMHrnWashington, D.CrnrnrnrnCÁO PHÓrn rnGia đình chúng tôi vô cùng xúc Ä‘á»™ng báo tin cùng quý thân bằng quyến thuá»™c:rn rnÔng Philipphê Đào Quan Hiểnrn rnCá»±u…

Thân mẫu ông Đỗ Hồng Anh từ trần

PHÂN ƯUrn rnĐược tin buồn Thân Mẫu của:rn rnÔng ĐỖ Há»’NG ANHrnChủ Tịch Cá»™ng Đồng Việt NamrnVùng Washington, D.C., Maryland & VirginiarnNhiệm kỳ 2008 – 2012rnlàrn rn rnCụ Bà Anna PHẠM THỊ MỪNGrnvừa mãn phần ngày 27 tháng 8 năm 2013rnnhằm ngày 21 tháng 7 năm Quý Tỵrntại Gia Định – Sài Gòn.rn rnHưởng thọ…