Chương Trình 1225 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1225 do THVN-HTĐ thá»±c hiện hàng tuần sau phần tin tức và thông báo Cá»™ng Đồng là Phóng Sá»± buổi ra mắt phim Vietnamerica tại Newseum Washington DC và bữa cÆ¡m gây qÅ©y chùa PhÆ°á»›c Thành tại nhà hàng Thần tại FallsChurch Virginia.rn rnrn rn1. Tin Tức…

Chương Trình 1224 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng Trình lần thứ 1224 do THVN-HTĐ thá»±c hiện hàng tuần sau phần tin tức là Phóng sá»± đặc biệt về Đại Há»™i của GĐ MÅ© Đỏ nhân ngày Cá»±u Chiến Binh HK tại NghÄ©a Trang Quôc Gia Arlington Virginia.rn rnrn rn1. Tin Tức : https://youtu.be/ubn2JoFpQJwrn rnrn rn2. Phóng Sá»± :…

Tan học sớm vào ngày Thứ Sáu/Học sinh nghỉ ngày Thứ Hai và Thứ Ba‏

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSrnrnNhắc Nhở: Ngày Thứ Sáu 30 Tháng 10 các học sinh sẽ được về sá»›m hai giờ, nhÆ° chúng tôi thường làm vào cuối má»™t học kỳ. rnrn rnrnThứ Hai 2 Tháng 11 và Thứ Ba 3 Tháng 11 là các ngày học sinh nghỉ. Các trường tiếp tục…

Chương Trình 1220 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chi,rnrnĐây là chương truyền phát hình lần thứ 1220 như thường lệ Sau phần tin tức là phóng vấn đặc biệt Luật sư Nguyễn Đông Chương Ứng Cử Viên Đại Biểu Địa Hạt 87 Loundoun County.rn rnrn rn1. Tin tuc : https://youtu.be/_tvFgaxbwzIrn rnrn rn2. Phóng Su : https://youtu.be/STLRy1Z6sgErnrnrnrnPhúc THVNHTD

Phóng Sự Hình Ảnh ĐÊM HỘI NGỘ CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

rnrn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: ĐÊM HỘI NGỘ Cá»°U SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN. NAM ĐỊNH, THỦ ĐỨC, ĐỒNG ĐẾ…rn rnrn rnĐÊM HỘI NGỘ Cá»°U SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN. NAM ĐỊNH, THỦ ĐỨC, ĐỒNG ĐẾ…rn…

Chương Trình 1210 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Đây là chương trình lần thứ 1210 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ Lần Thứ 35 tại Hoa Thịnh Đốn vào 17 và 18 tháng 7 năm 2015. rn rnrn rn1. Tin Tức : https://youtu.be/Hj8tweTHMmorn rnrn rn2. Phóng Sự : https://youtu.be/73J2ZgohslcrnrnrnrnPhúc THVNHTĐ

Chương Trình 1207 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Cac Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1207 nhÆ° thường lệ sau phần tin tức là phóng sá»± buổi ra mắt thi phẩm Dòng ThÆ¡ 50 Năm của LÆ°u Nguyá»…n Đạt và Diá»…n hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 16 tại New York..rn rnrn rn1. Tin Tức : https://youtu.be/JcfBeSCYJHIrn rnrn rn2. Phóng Sá»±…

Banh Ta Deli

SOURCE: Banh Ta Delirn rnrn rnrnADDRESS: 6783 Wilson Blvd, Falls Church, VirginiarnrnPHONE: (703) 532-1069rnrnFACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Bánh-Ta-deli-Bánh-mi-Anh-hong/1610181415902998

Chương Trình 1204A Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chi,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình THVN-HTĐ 1204A sau phần tin tức và thông báo là buổi lá»… ká»· niệm 55 thành lập Biệt Động Quân được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 14/6/2015 tại nhà hàng Thần tài FallsChurch Virgìnia.rn rnrn rn1. Tin Tức và Thông Báo : https://youtu.be/_He6C7rIyJkrn rnrn rn2. Phóng Sá»±…