College Access Fairfax Sẽ Tổ Chức những Buổi Hội Thảo Nhận Biết về Trợ Cấp Tài Chánh cho Đại Học vào các Ngày 24 và 25 Tháng 4 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Phụ Huynh các Học Sinh Trung Cấp Xin Lưu Ý–College Access Fairfax Đang Tổ Chức những Buổi Hội Thảo Nhận Biết về Trợ Cấp Tài Chánh cho Đại Học vào các Ngày 24 và 25 Tháng TưCollege Access Fairfax đang tổ chức những buổi hội thảo Nhận Biết về Tài Chánh để giúp các phụ huynh trung cấp có ưu thế đối với việc hiểu biết tiến trình trợ cấp tài chánh của giáo dục hậu-trung học. Chương trình sẽ cung cấp thông tin tổng quát về trợ cấp tài chánh là gì, làm sao xác định được và những gì các phụ huynh có thể làm ngay bây giờ để chuẩn bị. Hai buổi hội thảo mùa xuân còn lại sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ tối vào ngày:
24 tháng 4 tại Trường Trung Cấp Lanier.
25 tháng 4 tại Trường Trung Cấp Whitman.
Các phụ huynh quan tâm nên ghi danh đến dự trên trang mạng College Access Fairfax.