Buổi chiếu phim Việt Nam “Bóng Quá Khứ” Ở Trung Tâm Thương Mại Eden vào 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023


Theo tin Eden Cneter

Buổi chiếu phim do Trung Tâm Thương Mại Eden tổ chức:

7:00 P.M, Thứ Bảy, 26/08/2023…

Với phim Việt Nam, của đạo diễn Thanh Tâm:

Bóng Quá Khứ / A Realm of ReturnWHAT: A Realm of Return

WHEN: Saturday, August 27, 2023 from 7 PM

WHERE: Eden Center Parking lot, 6751-6799 Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *