Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Việt Maryland

Facebook LIVE Streaming Practice https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218640894603012/ Lion Dance from Lien Doan Hung Vuong https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641169889894/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641238931620/ Martial Art from Vo Vi Nam https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641329373881/ Group Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641618981121/ Singing...