Đường Dây Điện Thoại Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh của các trường học công trong Quận Fairfax Có Sẵn bằng Tiếng Việt


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng TámĐường Dây Điện Thoại Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Có Sẵn bằng Tiếng Việt
Những phụ huynh nói tiếng Việt có thể gọi một đường dây điện thoại thông tin để có thông tin tổng quát về FCPS và nhận sự hỗ trợ nếu có khó khăn truyền đạt với các trường của con em vì trở ngại ngôn ngữ. Một nhân viên hệ trường công sẽ điện đáp cho sự gọi điện của quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Thứ Hai suốt Thứ Sáu. Người gọi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin đã yêu cầu, thu xếp cho quý vị để tiếp chuyện với nhân viên trường thích nghi, hay kết nối quý vị với các nguồn trợ quý vị dự tính tìm kiếm.
Để sử dụng đường dây điện thoại thông tin tiếng Việt xin gọi
Việt (vietnamese icon): 571-423-4956.