Links phát trực tuyến (live stream) của VATV qua Youtube and Facebook Chương trình Tưởng Niệm Tri Ân Anh Paul Ngô Ngọc Hùng:Cố Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại & Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn


Theo nguồn tin trên trang mạng của Vo Thanh Nhan


Theo nguồn tin trên trang mạng của Vo Thanh Nhan

Links phát trực tuyến (live stream) của VATV qua Youtube and Facebook Chương trình Tưởng Niệm Tri Ân Anh Paul Ngô Ngọc Hùng:Cố Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại & Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn
Kính mời quý Bác, Cô Chú, Anh Chị và các Bạn
Tham dự chương trình Tưởng Niệm Tri Ân
Anh Paul Ngô Ngọc Hùng
Cố Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại Sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2020 vào lúc 12:00 PM giờ Hoa Thịnh Đốn
Chương trình được phát trực tuyến trên
http://www.youtube.com/c/VATVONLINE/live

https://www.facebook.com/VATVOIVNEWS/
Mọi liên lạc xin email cho Anh Nguyễn Thành Công cong_n@yahoo.com
hay Võ Thành Nhân vothanhnhan@sbtn.tv
Xin mời quý bác, cô chú, anh chị và các bạn tham dự từ xa qua Zoom:
Nếu tham gia trên web: (cách này dể nhất) https://us02web.zoom.us/j/88144127438?pwd=NXlBSTVGM nlweDFQeTc1MXdKbFJvQT09
Meeting ID: 881 4412 7438 Passcode: 610890
Nếu dùng Zoom app trên tablet hay phone để tham gia: Meeting ID: 881 4412 7438
Passcode: 610890
Bằng điện thoại, xin gọi: +1 301 715 8592 US (Germantown)
Meeting ID: 881 4412 7438
Passcode: 610890
Kính mời
Võ Thành Nhân 301-257-8496
PS: Xin phổ biến – rất cám ơnChương trình Thánh Lễ và Thăm Viếng Ngô Ngọc Hùng
THÁNH LỄ và THĂM VIẾNG
Thánh lễ: Thứ sáu ngày 25 tháng 9, 2020 lúc 7 giờ chiều tại nhà thờ :
Our Lady Of Vietnam Parish
11812 New Hampshire Ave.
Silver Spring, MD 20904
Thăm viếng: Thứ bảy 26 tháng 9, 2020 (từ 2 – 6 giờ chiều) tại:
Every Funeral Home
6161 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22044
(703-532-5161)
Ngô Thị Hiền, Hoàng Yến và gia đình
Xin Không Nhận Phúng Điếu và Tràng Hoa
Thành Thật Cám Ơn.
Radio Việt Nam Hải Ngoại – Vietnam Public Radio