Dịa điểm Cây Giáng Sinh Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ mở cửa cho công chúng tham quan miễn phí từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2022: 10 giờ sáng đến 10 giờ tối Chủ Nhật – Thứ Năm và 10 giờ sáng đến 11 giờ tối Thứ Sáu – Thứ Bảy

Theo nguồn tin trên trang mạng của prnewswire hay National Park Foundation Buổi Lễ thắp sáng cây thông Noel quốc gia Hoa Kỳ chính thức...