Các Cuộc Họp Được Thiết Lập để Giải Thích Cách MCPS Theo Dõi, Báo Cáo Thành Tích của Học Sinh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Các Cuộc Họp Được Thiết Lập để Giải Thích Cách MCPS Theo Dõi, Báo Cáo Thành Tích của Học SinhCác thành viên của cộng đồng được mời tham gia cùng với nhân viên của Văn phòng MCPS Office of School Support and Improvement trong một loạt các cuộc họp cộng đồng để tìm hiểu về Mô Hình Trách Nhiệm Công Bằng MCPS và các chiến lược khác mà khu học chánh đang sử dụng để theo dõi và báo cáo thành tích của học sinh. Các cuộc họp sẽ diễn ra vào:
Ngày thứ Tư 24 tháng Tư
7:00 – 8:30 tối
Paint Branch High School
Watkins Mill High School
Montgomery Blair High School
Ngày thứ Hai 13 tháng Năm
7 giờ – 8 giờ 30 tối
Trường Rockville High School
Quince Orchard High School
Springbrook High School
Để biết thêm chi tiết và RSVP, hãy xem trang HYPERLINK “https://mcpsweb.wufoo.com/forms/equity-accountability-modelcommunity-meetings/” trang mạng.https://mcpsweb.wufoo.com/forms/equity-accountability-modelcommunity-meetings/