Thư Mời Tham Dự Ra Mắt Sách “Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam”


Theo tin Anh Tu Do

Thư Mời Tham Dự Ra Mắt Sách ngày 12 tháng 11 năm 2023WHAT: Book launch: “Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam”

WHEN: Saturday, November 4, 2023 from 3 PM to 5 PM

WHERE: Korean Community Center, 6601 Little River Turnpike, Alexandria, VA 22312


Đính kèm và xin mời đọc bài Thiếu Úy Chín Ngày trích trong sách TVBQGVN trang 423 – 427.

Hy vọng gặp được nhiều quý Cô, Chú, Bác cùng Anh, Chị, Em trong ngày 12 tháng 11 sắp tới đây.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *