Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Giáp Thìn 2024 tại Chùa Xá Lợi trong thành phố Frederick ở tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Xá Lợi – Frederick, MD

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Giáp Thìn 2024 tại Chùa Xá Lợi – trong thành phố Frederick ở tiểu bang Maryland
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Sáu ngày 7 tháng Hai (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Giáp Thìn 2024 lúc 6 giờ tối đến 12 giờ đêm

Master Bao Thanh 301-972-0195
Facebook: ChuaXaLoi
tsbaothanh@yahoo.com

Su Co Bao Co 240-551-1923
Facebook: xaloi
sucobaoco@yahoo.com

Xa Loi Temple Meditation Center
6310 Manor Woods Rd.
​Frederick, MD 21703


https://www.facebook.com/brown.lee.12382

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *